Kompanija Digit Consulting d.o.o. je Srpska kompanija, osnovana 08.01.1990. godine. Stvorena je od strane posvećenih profesionalaca koji su do tada radili u jednoj od vodećih Jugoslovenskih IT kompanija - Slovenačka Iskra Delta iz Ljubljane. Osnovna delatnost nam je bila proizvodnja, uvođenje i održavanje Poslovno Informacionog Sistema (PIS) na tadašnjim mainframe računarima VAX serije na VMS platformi. Istovremeno, prodorom personalnih računara na naše tržište, projekat PIS prebacujemo na PC platformu. Sredinom devedesetih počinjemo da se bavimo projektovanjem, uvođenjem i održavanjem računarskih mreža, servisiranjem hardvera. U međuvremenu učestvujemo u projektovanju, izradi i uvođenju različitih informacionih sistema po specijalnim zahtevima korisnika. Istovremeno sledimo najbolje i uspostavljamo partnerski odnos sa Microsoftom i specijalizujemo se za usluge licenciranja softvera ove i drugih vodećih svetskih kompanija. Pored toga donešena je odluka i specijalizovali smo se za CRM - Customer Relationship Management- Microsoft Dynamics softver, kao jedno od najatraktivnijih područja u domenu poslovnog softvera danas.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search