Get Genuine Kit ili skraćeno GGK je specijalan program licenciranja za Microsoft operativne sisteme.
Namenjen je za licenciranje već postojećih računara, na kojima je instaliran nelegalan Windows operativni sistem.
Kroz GGK program standardno je moguće nabaviti samo Windows 7 Professional veziju.
Za potrebe Srpskog tržišta, Microsoft je za mala preduzeća sa nelicenciranim računarima spremio specijalnu verziju Windows 7 Home Basic operativnog sistema u GGK varijanti sa skoro duplo nižom cenom u odnosu na Windows 7 Professional GGK.

Kako izgleda proces nabavke i pravilne upotrebe ovako nabavljenog softvera?

Naručite potrebne licence - softver. To možete učiniti preko nas ili preko drugih ovlašćenih prodavaca Microsoft softvera.

Obavezno iskopirajte i sačuvajte račun dobijen od vašeg dobavljača softvera. Biće neophodan ukoliko dođe do kontrole legalnosti vašeg softvera.

Softver će Vam stići na DVD disku. U paketu se nalazi i COA nalepnica. Obavezno je zalepite na vidljivo mesto na vašem računaru. Nalepnica uz faktruru dobavaljača softvera služi kao dokaz legalnosti.

Softver koji dobijete na DVD-u ne morate da instalirate na vaše računare, mada se instalacija preporučuje, kako biste mogli da dobijate redovne ispravke i nadogradnje operativnog sistema (kao i da obezbedite tehničku podršku koju Microsoft pruža korisnicima za GGK). Instalaciju možete da uradite sami ili uz pomoć vašeg Microsoft prodavca softvera. Na raspolaganju su Vam dve opcije:

  • Ažurirajte šifru proizvoda Windows 7 prema uputstvima na Web lokaciji: Ažuriranje šifre proizvoda
  • Izvršite instalaciju operativnog sistema Windows 7 "od nule"


U slučaju da Vam je na računaru instalirana verzija Windowsa koja ne odgovara kupljenoj verziji (na primer imate Windows XP Professional) instalacija nabavljenog softvera je obavezna.

Cene možete dobiti zahtevom preko email-a ili telefonom.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search