OPIS PROGRAMA LICENCIRANJA PREDNOSTI I MANE
OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • OEM softver je moguće licencirati i instalirati samo na novim računarima.
 • Implementacija sa aktiviranjem identifikacionog ključa proizvoda za ograničenu upotrebu, putem weba ili telefonom.
 • OEM softver se ne sme prenositi sa jednog računara na drugi čak ni kada se izvorni računar više ne koristi. OEM licence za aplikacije i korisnike se mogu ponovo dodeliti jedino ako se u roku od 90 dana od kupovine OEM licence doda tehnička garancija Software Assurance.
 • Microsoft softver se isporučuje na računaru već instaliran i spreman za korišćenje .
 • Kao klijenti štedite vreme i novac dobijajući operativni sistem uz računar.
 • Software Assurance (SA) možete dodati prilikom kupovine operativnog sistema ili u roku od 90 dana nakon kupovine.
 • Ako kupite Software Assurance, primjenjuje se većina prava predvidjenih količinskim licenciranjem.
 • OEM licence nisu prenosive (osim za aplikacije i korisničke proizvode za koje je kupljen Software Assurance.
 • OEM licencama nije moguće upravljati pomoću Microsoft alata za upravljanje softverskim licencama (Volume Licensing Service center).
Open License (Open Business i Open Volume)
 • U Open licence ugovor je moguće ući uz bilo koju od pet licenci ili uz jednu licencu za korisnički procesor (Open Business) ili 500 bodova u aplikacijskoj, sistemskoj ili korisničkoj grupi (Open Volume).
 • Dodatne porudžbine se mogu sastojati i od samo jedne licence.
 • Za implementaciju koristi ključeve proizvoda za količinsko licenciranje.
  Pregled programa licenciranja Open Licence
 • Nabavka licenci uz popust.
 • Dvogodišnjim ugovorom garantuje se nivo cena za dodatne porudžbine.
 • Elektronsko upravljanje licencama pojednostavljuje upravljanje.
 • Brz i jednostavan način poručivanja, bez komplikovane administracije.
 • Ako vam je potreban instalacioni medij, možete ga posebno naručiti ili preuzeti sa Micfrosoft Web sajta.
 • SA (Software Assurance) za sve licence u svim ugovorima prestaje sa istekom ugovorenog roka.
Open Value, Open Value s mogućnošću primene na celu firmu,
Open Value Subscription
 • Mogućnost godišnjeg plaćanja u ratama.
 • Open Value: bilo koji paket od pet licenci sa Software Assurance.
 • Open Value sa mogućnošću primene na celu kompaniju ili preduzeće: popust za klijente koji imaju pet ili više računara i žele standardizovano okruženje.
 • Open Value Subscription: poboljšana fleksibilnost putem obnovljivih licenci za kupce koji imaju pet ili više računara i žele standardizovano okruženje.
  Pregled programa licenciranja Open Value
 • Moguće ostvarivanje znatnih ušteda ako se obuhvate svi računari s Microsoft platformom.
 • Klijent može izvući najveću moguću korist od ulaganja u tehnologiju.
 • Omogućava se fleksibilno plaćanje kojim se troškovi licence za vas kao klijenta rasporedjuju u tri godišnje rate.
 • Uz sav naručeni softver dobijaju se i mediji.
 • Program obuhvata i Software Assurance, kojim je omogućeno korišćenje najnovijih verzija proizvoda.
 • Dodatni benefiti kroz pravo na kućnu upotrebu proizvoda, pristup eLearning bazama znanja, vaučera za obuku i pretplate na TechNet.
 • Centralizovano praćenje licenci i transakcija na web sajtu: Microsoft Volume Licensing Services (MVLS).
 • Mogućnosti licenciranja za celu kompaniju ili preduzeće i pretplate uz pogodnosti vezane sa standardizacijom softvera na svim računarima.
Select Licence
 • Za korporacije, državne službe i univerzitete okruženja sa 250 ili više stonih računara (Select License nije dostupan u nekim regijama).
  Pregled programa licenciranja Select Licence
 • Kao klijent ispunjavate kriterijume za količinske popuste na temelju predvidjanja većih količina.
 • Prilikom porudžbine licenci izradjuje se plan godišnjih otplata (uključen je i Software Assurance).
 • Microsoft Volume Licensing Services (MVLS) omogućuje sistem za samostalno upravljanje softverskom imovinom.
 • Za implementaciju dodatnih licenci potrebna je nova porudžbina.
Enterprise Agreement Licence
 • Za korporacijske klijente sa 250 ili više stonih računara koji žele da standardiziju Microsoft softver.
 • Klijenti po vlastitom izboru standardizuju Microsoft poslovne proizvode Office Professional, Windows Professional Upgrade i Core CAL).
 • Uštede za trogodišnji ugovor i platformske proizvode.
  Pregled programa licenciranja Enterprise Agreement
 • Velike pogodnosti za velike klijente (250 ili više računara) koji implementiraju Microsoftovu tehnologiju kao standard za svoje kompanije ili preduzeća.
 • Obuhvata Software Assurance.
 • MVLS omogućuje samostalno upravljanje licenciranom imovinom.
 • Standardizovana platforma koja omogućava upravljanje i efikasnu podršku.
 • Obavezna je jedna godišnja revizija porudžbine softverskih licenci za novu platformu koja se koristi u toj godini.
©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search