CRM omogućava MARKETINGU korišćenje baze podataka koju u isto vreme koristi i prodaja. Na taj način, zajedno sa njima ocenjuju se i rezultati uspešnosti marketinških kampanja.

Kao i u slučaju sa modulom prodaja, modul marketinga omogućava kontrolu zaposlenih u tom sektoru, kontroliše njihovu efikasnost i unapredjuje njihove pokušaje kroz marketinške aktivnosti.

U većini preduzeća postoji nesklad izmedju sektora prodaje i marketinga. Podele prouzrokuju sledeći problemi:

 • Prodaja nema uvid u ono što radi marketing u pokušaju da im pruži podršku
 • Menadžment u marketingu nema jasan uvid u rad prodajnih timova koji dobijaju potencijalne kupce ( lead ) od marketinga
 • Efikasnost marketing tima se ne poboljšava jer ne postoji način da se njegov rad prati, meri i ocenjuje.

 

Dizajniran da pomogne svima tako što će povezati trud i nastojanja oba tima. CILJ je da svaka marketinška kampanja osigura automatske mehanizme praćenja i povratka informacija kako bi zajednički tim mogao da prati i meri rezultate kroz:

 • Broj novih potencijalnih kupaca
 • Broj konvertovanih potencijalnih kupaca u poslovne kontakte
 • Broj prodajnih prilika ( mogućnosti za poslovanje )
 • Prihod od realizovanih mogućnosti za poslovanje
 • Troškovi za svakog potencijalnog kupca

Ove informacije omogućavaju znatno efikasnije:

PLANIRANJE, PREDVIDJANJE I CILJANJE

Postoje dve vrste marketinških kampanja:

 • Brza kampanja : pokreće samo jednu aktivnost
 • Marketing kampanja : sadrži više aktivnosti, koristi ciljane proizvode, literaturu, propagandni materijal

 

Obe kampanje dozvoljavaju razne vrste aktivnosti i marketing liste klijenata kreiranih na osnovu odredjenih kriterijuma.
Obe sadrže informacije o klijentima koji su se odazvali na kampanju i na osnovu toga mere se rezultati uspešnosti kampanje.

Opširnije:

Brza kampanja je kampanja koja sadrži samo jednu aktivnost. Kao primer možemo izdvojiti prodavca koji treba da ode na odredjeni sajam koji se održava u glavnom gradu pokrajine ili oblasti. On tada koristi CRM u modulu prodaja i naprednu pretragu sa specifičnim kriterijumima ( filterima ) gde dobija sve kupce sa adresom iz te oblasti. Sve njih stavlja u marketing listu i kreira brzu kampanju, planira i pravi raspored telefonskih poziva za svakog kupca.

Marketing kampanja koristi više vrsta aktivnosti. Od telefonskih poziva, slanja e-mailova, zakazivanja sastanaka, slanja sales literature i još mnogo toga što čini jednu marketinšku kampanju.

Jedina razlika u odnosu na brzu kampanju je to što marketing kampanja traje duže zbog njene kompleksnosti.

Sve aktivnosti mogu biti ispraćene i njihov rezultat je vidljiv preko report-a, koji analizira efikasnost kampanje.

Marketing kampanja – predstavlja kompletno nastojanje marketinga da organizuje kampanju i sve njene detalje na jednom mestu. A to su:

 • Planirani zadaci – zadaci koji moraju da se ostvare kako bi se izvršila kampanja. Primer: rezervacija prostora za održavanje promocije proizvoda.
 • Aktivnosti kampanje – tel.poziv, e-mail, pisma, fax itd
 • Proizvodi – ciljani proizvodi, promocije proizvoda, brošure
 • Sales literatura – literatura tokom kampanje. Sadrži informacije o proizvodima i uslugama preduzeća
 • Sve srodne kampanje
 • Marketing spiskovi – klijenti sa specifičnim kriterijumima. Može biti više marketing spiskova i svakom spisku dodeliti posebnu aktivnost.
 • Raspodele aktivnosti kampanje na grupe, korisnike.

 

Imajući sve ove informacije na jednom mestu možete znati kolika je bila uspešnost vaše kampanje.

Aktivnosti kampanje čine njenu suštinu. One su postupci koji sačinjavaju kampanju. Obuhvataju prioritete i budžet.

Na primer:

Aktivnost sadrži slanje reklamnog materijala poštom. Tada se u budžet uključuju troškovi štampanja, cena koverti, markica za slanje pošte, troškovi poštarine i slično.

Kao što smo rekli marketinške kampanje imaju više aktivnosti. Tako da ova aktivnost slanja pošte može biti propraćena, tel. pozivima nakon 15 dana kako bi dobili povratnu informaciju od kupca i možda ih pretvorili u prodajnu priliku.

Ukoliko želite da saznate još o mogućnostima CRM-a pozovite nas, možemo doći do vas kako bi vam održali besplatnu prezentaciju.

Ukoliko imate CRM, a ne znate kako da ga iskoristite nudimo besplatne konsultacije i savete.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search