Iznos ugovorene mesečne naknade u paušalnom iznosu zavisi od broja računarskih mesta, servera, kompleksnosti računarske mreže i garantovanog vremena odziva.

U mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće pakete usluga:

1 - Osnovni paket

  • Mesečno održavanje 8 sati 5 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00)
  • Garantovano vreme reagovanja do 24h po prijavi incidenta

2 - Osnovni paket sa skraćenim vremenom reagovanja

  • Mesečno održavanje 8 sati 5 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00)
  • Najkasnije vreme reagovanja do 4h po prijavi ili daljinskim putem do 1h

3 - Prošireni osnovni paket

  • Mesečno održavanje 8 sati 6 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00 + subota, 9.00-14.00)
  • Najkasnije vreme reagovanja 2h po prijavi ili daljinskim putem do 15 min.
  • Udaljeni nadzor računarske mreže i servera

U slučaju da vam ponuđeni paketi usluga ne odgovaraju uvek ih možemo prilagoditi vašim potrebama.

 

Svi paketi podrazumevaju trenutnu telefonsku podršku.
Zahvaljujući remote pristupu, vreme odziva je najčešće daleko kraće u odnosu na garantovano vreme definisano  ugovorom.

Sledeća oprema se obuhvata standardnim ugovorom o održavanju:

  • Svi serveri,desktop i notebook računari - hardver
  • Štampači
  • Aktivna i pasivna mrežna oprema
  • Internet konekcija do glavnog internet routera
  • Microsoft operativni sistemi i programski paketi
  • Antivirus programi sa licencom
  • Ostali programi sa licencom i tehničkom podrškom proizvođača

Sledeću oprema se ne može obuhvatiti standardnim ugovorom za održavanje:

  • Računari specijalne namene kao što su na primer PC bazirani dijagnostički uređaji ili računari za upravljanje procesima
  • Računari sa linux i drugim operativnim sistemima za koje ne postoji tehnička podrška
  • Programi i aplikacije za koje ne postoji tehnička podrška proizvođača
  • Nelicencirani programi i aplikacije

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, pozovite nas i mi ćemo bez ikakve vaše obaveze prema nama doći do vas kako bi smo sagledali vaše potrebe iz svih uglova i izašli sa odgovarajućom ponudom.

Uvek nas možete pozvati radi besplatnih konsultacija
                   Kome poveriti održavanje Informacionog Sistema?

©2023 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search