Freeware

Izraz Freeware ( free i software ) se odnosi na softver za čije korišćenje nije potrebno platiti nikakvu naknadu. Softver koji je freeware je besplatan i potpuno funkcionalan softver sa neograničenim vremenom korišćenja. Freeware softver može biti i softver u vlasništvu. Proizvođači odnosno autori softvera obično ograničavaju neka od prava koja se odnose na kopiranje, distribuciju ili modifikovanje softvera. Takođe licenca može da dozvoli korišćenje softvera samo za ličnu, neprofitnu, nekomercijalnu ili akademsku upotrebu. Suprotno tome, ako korisnik želi da koristi softver u komercijalne svrhe, onda je u obavezi da plati licencu za njegovo korišćenje.

Shareware

ShareWare ( share i software )  se odnosi na softver u vlasništvu koji se korisniku daje na besplatno korišćenje. Korišćenje je obično ograničeno vremenskim periodom, funkcionalnošću ili nekim drugim ograničenjima. Ideja je da se korisniku da mogućnost besplatne probe, kako bi korisnik mogao oceniti upotrebljivost softvera pre nego što kupi licencu za puno korišćenje. Shareware softver se obično daje u probnoj verziji, gde su određene funkcije softvera dostupne tek po kupovini licence ili se daje kompletno funkcionalna verzija sa ograničenim rokom trajanja. Po isteku probnog perioda softver prestaje da funkcioniše ili mu se pojedine funkcije isključuju. Čest primer su računarske igre, gde je u shareware verziji softvera moguće igrati samo neki od početnih nivoa igre, dok su viši nivoi dostupni tek po kupovini licence.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search