Ministarstvo finansija Republike Srbije - Poreska uprava, je uvažavajući nezadovoljavajuće stanje u segmentu legalnosti softvera, kao i činjenicu da se pokazatelj stope piraterije ne smanjuje i stagnira na 74%, po čemu se svrstavamo u sam vrh liste prema istraživanjima IDC-a, donela Akcioni plan za rešavanje ovog problema.
Zbog toga je odredila mesec decembar za široku akciju promocije legalnosti softvera! U ovom periodu naglasak je stavljen na prevenciju, edukaciju i pomoć pravnim licima kako bi se na vreme ispravili uočeni nedostaci i ispunili svi preduslovi legalnog poslovanja.
Poreska uprava je formirala Posebnu jedinicu, koja će se baviti isključivo proverom legalnosti softvera kod pravnih lica. Ovu jedinicu trenutno čini 26 inspektora, IT eksperata, koji su tokom decembra pohađali specijalne obuke. Od januara 2011. godine Posebna jedinica za proveru legalnosti softvera postaće aktivna na terenu i geografski raspoređena na čitavoj teritoriji Republike Srbije.
Kao podrška akciji promocije legalnosti sofvera, Microsoft je sastavio dokument koji predstavlja vodič za utvrđivanje legalnosti Microsoft softvera.
U nastavku su opisana detaljna uputstva o načinu na koji se može utvrditi da li je Microsoft softver na računarima u preduzeću ispravno licenciran.
Na samom kraju dokumenta navedena su najčešća pitanja korisnika o načinu na koji mogu legalizovati Microsoft softver na računarima u preduzeću.
Nadamo se da će materijal koji je pred Vama pomoći da, sa jedne strane, obavite preventivnu kontrolu legalnosti Vašeg softvera, ali i prepoznate neophodne dokumente koji mogu potvrditi legalnost softvera u situaciji ako on bude predmet kontrole Posebne jedinice.

Postupak utvrđivanja legalnosti softvera

Utvrditi broj računara u preduzeću, kroz:

  • Popisne liste osnovnih sredstava
  • Fizičko prebrojavanje

 

Izlistati/popisati instalirane softvere na svim računarima

  • Kroz kontrole panel - opcija Add/Remove Programs ili Programs and Featurese
  • Pomoću softvera izlistavanje instaliranog softvera

 

Provera legalnosti instaliranog softvera

Ugovori o količinskom licenciranju

Originalni podaci o ugovoru se nalaze na linku: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter i u slučaju kontrole softvera od strane poreskih inspektora, korisnik ugovora je dužan da ih pokaže na licu mesta, direktnim odlaskom na Microsoftov web site (gore navedeni link) i/ili štampanjem web stranice na uvid. Ovde možete pogledati primere Microsoftovih ugovora, sa gore navedenog linka.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search